กรอกรหัสทรัพย์: (เช่น H1234)
en ไทย   
เวบไซต์:
   http://www.chiangmaiproperties.co.th
   http://cmpro.info
อีเมล์: info@chiangmaiproperties.co.th

โทร: 089 700 2261 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
โทร: 081 111 7464 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
เช่า | ขาย | การบริหารจัดการ | ตกแต่ง

ที่ดิน ให้ ขาย ในเชียงใหม่ - 1 ไร่ - 5 ไร่

ขนาดของที่ดิน:     ขั้นต่ำ:   สูงสุด:
เรามี 145 อสังหาริมทรัพย์ตามรายการที่ท่านค้นหา

ต้องการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือ ใช้หน้าเว็บ ค้นหาสถานที่ให้บริการ ของเรา

รูปแบบผล:  

Page 1 of 15
    1 2 3 4 5 6 7 8 9    

L569  - ที่ดิน ขาย ใน Mae On
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,000,000.00 1 ไร่ Mae OnL1460  - ที่ดิน ขาย ในแม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,900,000.00 4.315 ไร่ แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่L1431  - ที่ดิน ขาย ในหางดง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,900,000.00 1.0175 ไร่ สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ หางดง, เชียงใหม่L880  - ที่ดิน ขาย ใน มะขามหลวง
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,000,000.00 4 ไร่ มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่L1143  - ที่ดิน ขาย ใน สันกำแพง เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,076,000.00 1.73 ไร่ ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ ต.ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่L1513  - ที่ดิน ขาย ในสันป่าตอง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,250,000.00 1 ไร่ สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ สันป่าตอง, เชียงใหม่L1454  - ที่ดิน ขาย ในแม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,250,000.00 2.25 ไร่ ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่L1465  - ที่ดิน ขาย ในเชียงดาว, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,310,000.00 1.155 ไร่ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ เชียงดาว, เชียงใหม่L825  - ที่ดิน ขาย ใน สง่าบ้าน
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,400,000.00 1.1225 ไร่ สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่L1406  - ที่ดิน ขาย ในสันทราย, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,500,000.00 3.455 ไร่ หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ สันทราย, เชียงใหม่    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Page 1 of 15

Copyright © 2008, 2011 - Chiang Mai Properties Services