กรอกรหัสทรัพย์: (เช่น H1234)
en ไทย   
เวบไซต์:
   http://www.chiangmaiproperties.co.th
   http://cmpro.info
อีเมล์: info@chiangmaiproperties.co.th

โทร: 089 700 2261 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
โทร: 081 111 7464 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
เช่า | ขาย | การบริหารจัดการ | ตกแต่ง

ที่ดิน ให้ ขาย ในเชียงใหม่ - 10 ไร่ - 20 ไร่

ขนาดของที่ดิน:     ขั้นต่ำ:   สูงสุด:
เรามี 40 อสังหาริมทรัพย์ตามรายการที่ท่านค้นหา

ต้องการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือ ใช้หน้าเว็บ ค้นหาสถานที่ให้บริการ ของเรา

รูปแบบผล:  

Page 1 of 4
    1 2 3 4    

L1338  - ที่ดิน ขาย ในสันป่าตอง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 4,000,000.00 10.2 ไร่ บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ สันป่าตอง, เชียงใหม่L1200  - ที่ดิน ขาย ใน แม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 4,200,000.00 12 ไร่ ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่L1445  - ที่ดิน ขาย ในแม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 5,000,000.00 14.9925 ไร่ อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่L1443  - ที่ดิน ขาย ใน ดอยหล่อ, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 5,850,000.00 13.02 ไร่ สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ ดอยหล่อ, เชียงใหม่L1436  - ที่ดิน ขาย ในแม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 6,000,000.00 10 ไร่ สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่L879  - ที่ดิน ขาย ใน มะขามหลวง
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 6,000,000.00 10 ไร่ มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่L1689  - ที่ดิน ขาย ในสันทราย, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 6,500,000.00 11.99 ไร่ หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ สันทราย, เชียงใหม่L1674  - ที่ดิน ขาย ในจอมทอง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 6,500,000.00 12.5 ไร่ สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ จอมทอง, เชียงใหม่L844  - ที่ดิน ขาย ใน หนองตอง
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 6,500,000.00 10 ไร่ หนองตอง หางดง เชียงใหม่L612  - ที่ดิน ขาย ใน Mae Ai
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 6,750,000.00 18 ไร่ Mae Ai    1 2 3 4    
Page 1 of 4

Copyright © 2008, 2011 - Chiang Mai Properties Services