กรอกรหัสทรัพย์: (เช่น H1234)
en ไทย   
เวบไซต์:
   http://www.chiangmaiproperties.co.th
   http://cmpro.info
อีเมล์: info@chiangmaiproperties.co.th

โทร: 089 700 2261 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
โทร: 081 111 7464 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
เช่า | ขาย | การบริหารจัดการ | ตกแต่ง

ที่ดิน ให้ ขาย ในเชียงใหม่ - 20 ไร่ - 1000 ไร่

ขนาดของที่ดิน:     ขั้นต่ำ:   สูงสุด:
เรามี 43 อสังหาริมทรัพย์ตามรายการที่ท่านค้นหา

ต้องการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือ ใช้หน้าเว็บ ค้นหาสถานที่ให้บริการ ของเรา

รูปแบบผล:  

Page 1 of 5
    1 2 3 4 5    

L583  - ที่ดิน ขาย ใน Mae Ka, Fang
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 5,500,000.00 35.7575 ไร่ Mae Ka, FangL1601  - ที่ดิน ขาย ในแม่อาย, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 7,000,000.00 20.85 ไร่ แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ แม่อาย, เชียงใหม่L833  - ที่ดิน ขาย ใน สบเปิง
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 7,000,000.00 31 ไร่ สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่L1234  - ที่ดิน ขาย ในสันทราย, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 11,550,000.00 21.05 ไร่ แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ สันทราย, เชียงใหม่L1575  - ที่ดิน ขาย ในสันกำแพง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 15,000,000.00 26 ไร่ ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ สันกำแพง, เชียงใหม่L548  - ที่ดิน ขาย ใน แม่แฝกใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 15,000,000.00 30 ไร่ แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ สะเมิง, เชียงใหม่L1336  - ที่ดิน ขาย ในสันกำแพง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 18,200,000.00 52 ไร่ ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ สันกำแพง, เชียงใหม่L1501  - ที่ดิน ขาย ในดอยหล่อ, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 20,200,000.00 72.8625 ไร่ สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ ดอยหล่อ, เชียงใหม่L1530  - ที่ดิน ขาย ในดอยหล่อ, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 21,300,000.00 71 ไร่ สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ ดอยหล่อ, เชียงใหม่L1600  - ที่ดิน ขาย ในแม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 22,703,500.00 22.7025 ไร่ อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่    1 2 3 4 5    
Page 1 of 5

Copyright © 2008, 2011 - Chiang Mai Properties Services