กรอกรหัสทรัพย์: (เช่น H1234)
en ไทย   
เวบไซต์:
   http://www.chiangmaiproperties.co.th
   http://cmpro.info
อีเมล์: info@chiangmaiproperties.co.th

โทร: 089 700 2261 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
โทร: 081 111 7464 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
เช่า | ขาย | การบริหารจัดการ | ตกแต่ง

ที่ดิน ให้ เช่า ในเชียงใหม่ - 0 ตารางวา - 20 ไร่

ขนาดของที่ดิน:     ขั้นต่ำ:   สูงสุด:
เรามี 13 อสังหาริมทรัพย์ตามรายการที่ท่านค้นหา

ต้องการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือ ใช้หน้าเว็บ ค้นหาสถานที่ให้บริการ ของเรา

รูปแบบผล:  

Page 1 of 2
    1 2    

L1429  - ที่ดินเช่าในป่าแดด, เมืองเชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 5,000.00 /เดือน 0.325 ไร่ ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ป่าแดด, เมืองเชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน


L1372  - ที่ดิน ให้เช่า ในสันผีเสื้อ, เมืองเชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 8,000.00 /เดือน 1.06 ไร่ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สันผีเสื้อ, เมืองเชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน


L815  - ที่ดินให้เช่า ในป่าแดด, เมืองเชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 10,000.00 /เดือน 0.1125 ไร่ ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ไม่อยู่ในโครงการจัดสรร

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน


L1252  - ที่ดิน ให้เช่า ในแม่ริม, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 20,000.00 /เดือน 3 ไร่ สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ สันโปร่ง, แม่ริม

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน


L1296  - ที่ดิน ให้เช่า ใน หายยา, เมืองเชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 25,000.00 /เดือน 0.675 ไร่ หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ หายยา, เมืองเชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 24 เดือน


L921  - ที่ดินให้เช่าใน ช้างเผือก
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 25,000.00 /เดือน 0.8275 ไร่ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน


L1626  - ที่ดิน เช่า ในดอยสะเก็ด, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 30,000.00 /เดือน 0.7775 ไร่ เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 60 เดือน


L688  - ที่ดิน ขาย ใน เมืองงาย
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 40,000.00 /เดือน 9 ไร่ เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ สะเมิง, เชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน
-หากเช่า 12 ปี ค่าเช่าเดือนละ 40,000 บาทต่อเดือน


L1258  - ที่ดิน ให้เช่า ในดอยสะเก็ด, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 50,000.00 /เดือน 2.375 ไร่ สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 36 เดือน


L1684  - ที่ดิน ขาย ในหนองป่าครั่ง, เมืองเชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 60,000.00 /เดือน 1.065 ไร่ หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ หนองป่าครั่ง, เมืองเชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 0 เดือน
Minimimum rental period 30 years


    1 2    
Page 1 of 2

Copyright © 2008, 2011 - Chiang Mai Properties Services