กรอกรหัสทรัพย์: (เช่น H1234)
en ไทย   
เวบไซต์:
   http://www.chiangmaiproperties.co.th
   http://cmpro.info
อีเมล์: info@chiangmaiproperties.co.th

โทร: 089 700 2261 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
โทร: 081 111 7464 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
เช่า | ขาย | การบริหารจัดการ | ตกแต่ง

ที่ดิน ให้ ขาย ในเชียงใหม่ - 0 ตารางวา - 20 ไร่

ขนาดของที่ดิน:     ขั้นต่ำ:   สูงสุด:
เรามี 394 อสังหาริมทรัพย์ตามรายการที่ท่านค้นหา

ต้องการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือ ใช้หน้าเว็บ ค้นหาสถานที่ให้บริการ ของเรา

รูปแบบผล:  

Page 1 of 40
    1 2 3 4 5 6 7 8 9    

L603  - ที่ดิน ขาย ใน Mae Ka, San Pa Tong
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 196,000.00 0.56 ไร่ Mae Ka, San Pa TongL1382  - ที่ดิน ขาย ใน เชียงดาว, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 300,000.00 0.3 ไร่ ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ เชียงดาว, เชียงใหม่L197  - ที่ดิน ขาย ในแม่อาย, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 345,000.00 0.4925 ไร่ มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ มะลิกา, แม่อายL1381  - ที่ดิน ขาย ในแม่ออน, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 400,000.00 0.3125 ไร่ ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ แม่ออน, เชียงใหม่L1235  - ที่ดิน ขาย ในเชียงดาว, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 400,000.00 0.395 ไร่ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ เชียงดาว, เชียงใหม่L1565  - ที่ดิน ขาย ในสันป่าตอง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 600,000.00 0.5 ไร่ บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ สันป่าตอง, เชียงใหม่L1051  - ที่ดิน ขาย ใน เวียงทอง, สันทรายเชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 600,000.00 0.125 ไร่ หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ เวียงทองL1566  - ที่ดิน ขาย ในสันป่าตอง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 700,000.00 0.5 ไร่ บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ สันป่าตอง, เชียงใหม่L1578  - ที่ดิน ขาย ในดอยสะเก็ด, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 710,000.00 0.355 ไร่ ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่L1580  - ที่ดิน ขาย ในดอยสะเก็ด, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 733,500.00 0.4075 ไร่ ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Page 1 of 40

Copyright © 2008, 2011 - Chiang Mai Properties Services