กรอกรหัสทรัพย์: (เช่น H1234)
en ไทย   
เวบไซต์:
   http://www.chiangmaiproperties.co.th
   http://cmpro.info
อีเมล์: info@chiangmaiproperties.co.th

โทร: 089 700 2261 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
โทร: 081 111 7464 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
เช่า | ขาย | การบริหารจัดการ | ตกแต่ง

ที่ดิน ให้ ขาย ในเชียงใหม่ - 20 ไร่ - 1000 ไร่

ขนาดของที่ดิน:     ขั้นต่ำ:   สูงสุด:
เรามี 110 อสังหาริมทรัพย์ตามรายการที่ท่านค้นหา

ต้องการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือ ใช้หน้าเว็บ ค้นหาสถานที่ให้บริการ ของเรา

รูปแบบผล:  

Page 1 of 11
    1 2 3 4 5 6 7 8 9    

L1544  - ที่ดิน ขาย ในแม่สาย, เชียงราย
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,000,000.00 49 ไร่ ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย แม่สาย, เชียงรายL493  - ที่ดิน ขาย ใน On Klang, Mae On
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 5,437,500.00 21.75 ไร่ On Klang, Mae OnL583  - ที่ดิน ขาย ใน Mae Ka, Fang
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 5,500,000.00 35.7575 ไร่ Mae Ka, FangL1180  - ขายที่ดินสวนลำใยในพร้าว, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 6,000,000.00 20 ไร่ แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่L611  - ที่ดิน ขาย ใน Ban Luang, Mae Ai
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 6,355,000.00 63.305 ไร่ Ban Luang, Mae AiL732  - ที่ดิน ขาย ใน สันติสุข
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 7,105,000.00 24.5 ไร่ สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ สะเมิง, เชียงใหม่L733  - ที่ดิน ขาย ใน ทุ่งปี๊
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 7,260,000.00 33 ไร่ ทุ่งปี๊ แม่วาง เชียงใหม่L462  - ที่ดิน ขาย ใน Hang Chat, Lampang
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 8,525,000.00 77.5 ไร่ Hang Chat, LampangL690  - ที่ดิน ขาย ใน Mae Ai
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 9,000,000.00 100 ไร่ Mae AiL548  - ที่ดิน ขาย ใน แม่แฝกใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 9,000,000.00 30 ไร่ แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Page 1 of 11

Copyright © 2008, 2011 - Chiang Mai Properties Services