กรอกรหัสทรัพย์: (เช่น H1234)
en ไทย   
เวบไซต์:
   http://www.chiangmaiproperties.co.th
   http://cmpro.info
อีเมล์: info@chiangmaiproperties.co.th

โทร: 089 700 2261 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
โทร: 081 111 7464 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
เช่า | ขาย | การบริหารจัดการ | ตกแต่ง

ที่ดิน ให้ ขาย ในเชียงใหม่ - 5 ไร่ - 10 ไร่

ขนาดของที่ดิน:     ขั้นต่ำ:   สูงสุด:
เรามี 66 อสังหาริมทรัพย์ตามรายการที่ท่านค้นหา

ต้องการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือ ใช้หน้าเว็บ ค้นหาสถานที่ให้บริการ ของเรา

รูปแบบผล:  

Page 1 of 7
    1 2 3 4 5 6 7    

L265  - ที่ดิน ขาย ใน ดอนเปา
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,600,000.00 6.15 ไร่ ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่L1483  - ที่ดิน ขาย ในสเมิง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,950,000.00 6.62 ไร่ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ สเมิง, เชียงใหม่L1670  - ที่ดิน ขาย ในดอยหล่อ, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 3,000,000.00 7.74 ไร่ ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ดอยหล่อ, เชียงใหม่L1472  - ที่ดิน ขาย ในแม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 3,100,000.00 5.75 ไร่ อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่L1620  - ที่ดิน ขาย ในแม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 3,300,000.00 6 ไร่ สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่L925  - ที่ดินขายใน ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 3,500,000.00 5.455 ไร่ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่L1244  - ที่ดิน ขาย ในแม่วาง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 3,770,000.00 6.29 ไร่ ทุ่งปี๊ แม่วาง เชียงใหม่ แม่วาง, เชียงใหม่L154  - ที่ดิน ขาย ใน Huay Sai, Mae Rim
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 4,180,000.00 5.22 ไร่ Huay Sai, Mae Rim

การต่อรองราคาที่ดีที่สุดสำหรับชิ้นส่วนของที่ดินใด ๆ ในเดือนนี้ ข้อตกลงที่น่าสนใจ


L1496  - ที่ดิน ขาย ในดอยสะเก็ด, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 4,800,000.00 6.1025 ไร่ ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่L1448  - ที่ดิน ขาย ในดอยหล่อ, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 4,800,000.00 8.82 ไร่ ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ดอยหล่อ, เชียงใหม่    1 2 3 4 5 6 7    
Page 1 of 7

Copyright © 2008, 2011 - Chiang Mai Properties Services