กรอกรหัสทรัพย์: (เช่น H1234)
en ไทย   
เวบไซต์:
   http://www.chiangmaiproperties.co.th
   http://cmpro.info
อีเมล์: info@chiangmaiproperties.co.th

โทร: 089 700 2261 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
โทร: 081 111 7464 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
เช่า | ขาย | การบริหารจัดการ | ตกแต่ง

เชียงใหม่พร็อพเพอร์ตี้เซอร์วิส : ค้นหาอสังหาริมทรัพย์

โปรดเลือกประเภทของอสังหาริมทรัพย์

โปรดเลือก ขาย หรือ เช่า

โปรดเลือกสถานที่ของอสังหาริมทรัพย์ และคลิกต่อไป

จังหวัด:
ระหว่าง ถึง กม. (วัดระยะทางจากเส้นตรง ซึ่งมีระยะทางสั้นกว่าการขับรถ) จาก

โปรดเลือกรายการพิเศษด้านล่างเพื่อช่วยในการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ของท่าน


เรามี 10 อสังหาริมทรัพย์ตามรายการที่ท่านค้นหา
โปรดเลือกรายการด้านล่าง"
รูปแบบผล:  
Page 1 of 1
L1429  - ที่ดินเช่าในป่าแดด, เมืองเชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 5,000.00 /เดือน 0.325 ไร่ ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ป่าแดด, เมืองเชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน


L1372  - ที่ดิน ให้เช่า ในสันผีเสื้อ, เมืองเชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 8,000.00 /เดือน 1.06 ไร่ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สันผีเสื้อ, เมืองเชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน


L815  - ที่ดินให้เช่า ในป่าแดด, เมืองเชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 10,000.00 /เดือน 0.1125 ไร่ ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ไม่อยู่ในโครงการจัดสรร

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน


L1599  - ที่ดิน ขาย ในแม่เหียะ, เมืองเชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 12,000.00 /เดือน 0.2 ไร่ แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ แม่เหียะ, เมืองเชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน


L1252  - ที่ดิน ให้เช่า ในแม่ริม, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 20,000.00 /เดือน 3 ไร่ สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ สันโปร่ง, แม่ริม

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน


L1296  - ที่ดิน ให้เช่า ใน หายยา, เมืองเชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 25,000.00 /เดือน 0.675 ไร่ หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ หายยา, เมืองเชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 24 เดือน


L921  - ที่ดินให้เช่าใน ช้างเผือก
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 25,000.00 /เดือน 0.8275 ไร่ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน


L688  - ที่ดิน ขาย ใน เมืองงาย
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 40,000.00 /เดือน 9 ไร่ เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ สะเมิง, เชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน
-หากเช่า 12 ปี ค่าเช่าเดือนละ 40,000 บาทต่อเดือน


L1258  - ที่ดิน ให้เช่า ในดอยสะเก็ด, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 50,000.00 /เดือน 2.375 ไร่ สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 36 เดือน


L1093  - ที่ดินให้เช่า ในสันทราย เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 70,000.00 /เดือน 1.03 ไร่ สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน


Page 1 of 1

Copyright © 2008, 2011 - Chiang Mai Properties Services