กรอกรหัสทรัพย์: (เช่น H1234)
en ไทย   
เวบไซต์:
   http://www.chiangmaiproperties.co.th
   http://cmpro.info
อีเมล์: info@chiangmaiproperties.co.th

โทร: 089 700 2261 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
โทร: 081 111 7464 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
เช่า | ขาย | การบริหารจัดการ | ตกแต่ง

เชียงใหม่พร็อพเพอร์ตี้เซอร์วิส : ค้นหาอสังหาริมทรัพย์

โปรดเลือกประเภทของอสังหาริมทรัพย์

โปรดเลือก ขาย หรือ เช่า

โปรดเลือกสถานที่ของอสังหาริมทรัพย์ และคลิกต่อไป

จังหวัด:
ระหว่าง ถึง กม. (วัดระยะทางจากเส้นตรง ซึ่งมีระยะทางสั้นกว่าการขับรถ) จาก

โปรดเลือกรายการพิเศษด้านล่างเพื่อช่วยในการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ของท่าน
ต่ำสุด สูงสุด


เรามี 142 อสังหาริมทรัพย์ตามรายการที่ท่านค้นหา
โปรดเลือกรายการด้านล่าง"
รูปแบบผล:  
Page 1 of 15
    1 2 3 4 5 6 7 8 9    

L569  - ที่ดิน ขาย ใน Mae On
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,000,000.00 1 ไร่ Mae OnL1604  - ที่ดิน ขาย ในเชิงดอย, ดอยสะเก็ด
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,030,000.00 1.235 ไร่ เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เชิงดอย, ดอยสะเก็ดL1362  - ที่ดิน ขาย ในจอมทอง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,100,000.00 3.52 ไร่ จอมทอง, เชียงใหม่L1541  - ที่ดิน ขาย ในแม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,500,000.00 2.5 ไร่ สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่L1318  - ที่ดิน ขาย ใน สันทราย, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,800,000.00 2.5875 ไร่ ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ สันทราย, เชียงใหม่L1460  - ที่ดิน ขาย ในแม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,900,000.00 4.315 ไร่ แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่L1431  - ที่ดิน ขาย ในหางดง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,900,000.00 1.0175 ไร่ สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ หางดง, เชียงใหม่L1550  - ที่ดิน ขาย ในดอยสะเก็ด, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,000,000.00 2.14 ไร่ เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่L880  - ที่ดิน ขาย ใน มะขามหลวง
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,000,000.00 4 ไร่ มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่L1143  - ที่ดิน ขาย ใน สันกำแพง เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,076,000.00 1.73 ไร่ ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ ต.ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Page 1 of 15

Copyright © 2008, 2011 - Chiang Mai Properties Services