กรอกรหัสทรัพย์: (เช่น H1234)
en ไทย   
เวบไซต์:
   http://www.chiangmaiproperties.co.th
   http://cmpro.info
อีเมล์: info@chiangmaiproperties.co.th

โทร: 089 700 2261 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
โทร: 081 111 7464 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
เช่า | ขาย | การบริหารจัดการ | ตกแต่ง

เชียงใหม่พร็อพเพอร์ตี้เซอร์วิส : ค้นหาอสังหาริมทรัพย์

โปรดเลือกประเภทของอสังหาริมทรัพย์

โปรดเลือก ขาย หรือ เช่า

โปรดเลือกสถานที่ของอสังหาริมทรัพย์ และคลิกต่อไป

จังหวัด:
ระหว่าง ถึง กม. (วัดระยะทางจากเส้นตรง ซึ่งมีระยะทางสั้นกว่าการขับรถ) จาก

โปรดเลือกรายการพิเศษด้านล่างเพื่อช่วยในการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ของท่าน
ต่ำสุด สูงสุด


เรามี 94 อสังหาริมทรัพย์ตามรายการที่ท่านค้นหา
โปรดเลือกรายการด้านล่าง"
รูปแบบผล:  
Page 1 of 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9    

L1521  - ที่ดิน ขาย ในฝาง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,000,000.00 10 ไร่ แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ ฝาง, เชียงใหม่L549  - ที่ดิน ขาย ใน Muang, Lampang
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,120,000.00 16 ไร่ Muang, LampangL1215  - ที่ดิน ขาย ในยางตาล
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,244,800.00 15.56 ไร่ ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์

ทรัพย์สินธนาคารขายถูก ราคานี้ลดราคา 30% จากมูลค่าของทรัพย์สินแล้ว


L1281  - ที่ดิน ขาย ในแม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,900,000.00 15 ไร่ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่L1338  - ที่ดิน ขาย ในสันป่าตอง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 4,000,000.00 10.2 ไร่ บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ สันป่าตอง, เชียงใหม่L1200  - ที่ดิน ขาย ใน แม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 4,200,000.00 12 ไร่ ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่L717  - ที่ดินขายในแม่ริม เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 4,200,000.00 14 ไร่ ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ ขี้เหล็ก, แม่ริมL1469  - ที่ดิน ขาย ในแม่ริม, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 4,500,000.00 13.085 ไร่ ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่L1445  - ที่ดิน ขาย ในแม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 5,000,000.00 14.9925 ไร่ อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่L118  - ที่ดิน ขาย ใน เมืองเล็น
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 5,500,000.00 10 ไร่ เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่

ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของที่ดินที่มีทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในสันทราย


    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Page 1 of 10

Copyright © 2008, 2011 - Chiang Mai Properties Services