กรอกรหัสทรัพย์: (เช่น H1234)
en ไทย   
เวบไซต์:
   http://www.chiangmaiproperties.co.th
   http://cmpro.info
อีเมล์: info@chiangmaiproperties.co.th

โทร: 089 700 2261 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
โทร: 081 111 7464 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
เช่า | ขาย | การบริหารจัดการ | ตกแต่ง

เชียงใหม่พร็อพเพอร์ตี้เซอร์วิส : ค้นหาอสังหาริมทรัพย์

โปรดเลือกประเภทของอสังหาริมทรัพย์

โปรดเลือก ขาย หรือ เช่า

โปรดเลือกสถานที่ของอสังหาริมทรัพย์ และคลิกต่อไป

จังหวัด:
ระหว่าง ถึง กม. (วัดระยะทางจากเส้นตรง ซึ่งมีระยะทางสั้นกว่าการขับรถ) จาก

โปรดเลือกรายการพิเศษด้านล่างเพื่อช่วยในการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ของท่าน
ต่ำสุด สูงสุด


เรามี 82 อสังหาริมทรัพย์ตามรายการที่ท่านค้นหา
โปรดเลือกรายการด้านล่าง"
รูปแบบผล:  
Page 1 of 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9    

L1544  - ที่ดิน ขาย ในแม่สาย, เชียงราย
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,000,000.00 49 ไร่ ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย แม่สาย, เชียงรายL583  - ที่ดิน ขาย ใน Mae Ka, Fang
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 5,500,000.00 35.7575 ไร่ Mae Ka, FangL1180  - ขายที่ดินสวนลำใยในพร้าว, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 6,000,000.00 20 ไร่ แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่L732  - ที่ดิน ขาย ใน สันติสุข
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 7,105,000.00 24.5 ไร่ สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ สะเมิง, เชียงใหม่L733  - ที่ดิน ขาย ใน ทุ่งปี๊
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 7,260,000.00 33 ไร่ ทุ่งปี๊ แม่วาง เชียงใหม่L690  - ที่ดิน ขาย ใน Mae Ai
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 9,000,000.00 100 ไร่ Mae AiL548  - ที่ดิน ขาย ใน แม่แฝกใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 9,000,000.00 30 ไร่ แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่L706  - ที่ดิน ขาย ใน ป่าไหน่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 10,000,000.00 37 ไร่ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่L1234  - ที่ดิน ขาย ในสันทราย, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 11,550,000.00 21.05 ไร่ แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ สันทราย, เชียงใหม่L1025  - ที่ดิน ขาย ใน สันกำแพง เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 12,650,000.00 23 ไร่ บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Page 1 of 9

Copyright © 2008, 2011 - Chiang Mai Properties Services