กรอกรหัสทรัพย์: (เช่น H1234)
en ไทย   
เวบไซต์:
   http://www.chiangmaiproperties.co.th
   http://cmpro.info
อีเมล์: info@chiangmaiproperties.co.th

โทร: 089 700 2261 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
โทร: 081 111 7464 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
เช่า | ขาย | การบริหารจัดการ | ตกแต่ง

เชียงใหม่พร็อพเพอร์ตี้เซอร์วิส : ค้นหาอสังหาริมทรัพย์

โปรดเลือกประเภทของอสังหาริมทรัพย์

โปรดเลือก ขาย หรือ เช่า

โปรดเลือกสถานที่ของอสังหาริมทรัพย์ และคลิกต่อไป

จังหวัด:
ระหว่าง ถึง กม. (วัดระยะทางจากเส้นตรง ซึ่งมีระยะทางสั้นกว่าการขับรถ) จาก

โปรดเลือกรายการพิเศษด้านล่างเพื่อช่วยในการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ของท่าน
ต่ำสุด สูงสุด


เรามี 139 อสังหาริมทรัพย์ตามรายการที่ท่านค้นหา
โปรดเลือกรายการด้านล่าง"
รูปแบบผล:  
Page 1 of 14
    1 2 3 4 5 6 7 8 9    

L1216  - ที่ดิน ขาย ในดอนขวาง, เมือง, อุทัยธานี
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 562,304.00 8.785 ไร่ ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

ทรัพย์สินธนาคารขายถูก ราคานี้ลดราคา 30% จากมูลค่าของทรัพย์สินแล้ว


L1521  - ที่ดิน ขาย ในฝาง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,000,000.00 10 ไร่ แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ ฝาง, เชียงใหม่L265  - ที่ดิน ขาย ใน ดอนเปา
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 1,600,000.00 6.15 ไร่ ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่L1483  - ที่ดิน ขาย ในสเมิง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,250,800.00 6.62 ไร่ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ สเมิง, เชียงใหม่L1263  - ที่ดิน ขาย ในแม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 2,433,600.00 5.07 ไร่ สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่L483  - ที่ดิน ขาย ใน ทุ่งสะโตก
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 3,000,000.00 5 ไร่ ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่L1472  - ที่ดิน ขาย ในแม่แตง, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 3,100,000.00 5.75 ไร่ อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง, เชียงใหม่L925  - ที่ดินขายใน ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 3,500,000.00 5.455 ไร่ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่L778  - ที่ดิน ขาย ใน สันกลาง
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 3,500,000.00 6.3125 ไร่ สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่L1377  - ที่ดิน ขาย ในเชียงดาว, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 3,700,000.00 5.615 ไร่ แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ เชียงดาว, เชียงใหม่    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Page 1 of 14

Copyright © 2008, 2011 - Chiang Mai Properties Services