กรอกรหัสทรัพย์: (เช่น H1234)
en ไทย   
เวบไซต์:
   http://www.chiangmaiproperties.co.th
   http://cmpro.info
อีเมล์: info@chiangmaiproperties.co.th

โทร: 089 700 2261 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
โทร: 081 111 7464 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
เช่า | ขาย | การบริหารจัดการ | ตกแต่ง

เชียงใหม่พร็อพเพอร์ตี้เซอร์วิส : ค้นหาอสังหาริมทรัพย์

โปรดเลือกประเภทของอสังหาริมทรัพย์

โปรดเลือก ขาย หรือ เช่า

โปรดเลือกสถานที่ของอสังหาริมทรัพย์ และคลิกต่อไป

จังหวัด:
ระหว่าง ถึง กม. (วัดระยะทางจากเส้นตรง ซึ่งมีระยะทางสั้นกว่าการขับรถ) จาก

โปรดเลือกรายการพิเศษด้านล่างเพื่อช่วยในการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ของท่าน
ต่ำสุด สูงสุด


เรามี 314 อสังหาริมทรัพย์ตามรายการที่ท่านค้นหา
โปรดเลือกรายการด้านล่าง"
รูปแบบผล:  
Page 1 of 32
    1 2 3 4 5 6 7 8 9    

L603  - ที่ดิน ขาย ใน Mae Ka, San Pa Tong
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 196,000.00 0.56 ไร่ Mae Ka, San Pa TongL977  - ที่ดินขายใน อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 290,000.00 0.245 ไร่ สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่L1382  - ที่ดิน ขาย ใน เชียงดาว, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 300,000.00 0.3 ไร่ ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ เชียงดาว, เชียงใหม่L197  - ที่ดิน ขาย ในแม่อาย, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 345,000.00 0.4925 ไร่ มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ มะลิกา, แม่อายL859  - ที่ดิน ขาย ใน เชิงดอย
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 360,000.00 0.15 ไร่ เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่L823  - ที่ดิน ขาย ใน สันโป่ง
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 370,000.00 0.18 ไร่ สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่L1381  - ที่ดิน ขาย ในแม่ออน, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 400,000.00 0.3125 ไร่ ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ แม่ออน, เชียงใหม่L1235  - ที่ดิน ขาย ในเชียงดาว, เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 400,000.00 0.395 ไร่ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ เชียงดาว, เชียงใหม่L264  - ที่ดิน ขาย ใน ป่าป้อง
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 400,000.00 0.21 ไร่ ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่L1059  - ที่ดิน ขาย ใน แม่ริม เชียงใหม่
ราคา ขนาดของที่ดิน ตำบล ที่อยู่
ß 450,000.00 0.145 ไร่ สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Page 1 of 32

Copyright © 2008, 2011 - Chiang Mai Properties Services