กรอกรหัสทรัพย์: (เช่น H1234)
en ไทย   
เวบไซต์:
   http://www.chiangmaiproperties.co.th
   http://cmpro.info
อีเมล์: info@chiangmaiproperties.co.th

โทร: 089 700 2261 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
โทร: 081 111 7464 (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
เช่า | ขาย | การบริหารจัดการ | ตกแต่ง

L1234 - ที่ดิน ขาย ในสันทราย, เชียงใหม่

ราคาขาย - ฿11,550,000.00

ขนาดที่ดิน 21 Rai 20 Wah
ตำบล: แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
ที่อยู่: สันทราย, เชียงใหม่


กรุณาคลิกที่ภาพด้านล่างเมื่อต้องการรูปภาพที่ขนาดใหญ่ขึ้น

บริเวณที่ดิน

บริเวณที่ดิน

บริเวณที่ดิน

บริเวณที่ดินพร้อมบ้าน

บริเวณที่ดิน

บริเวณที่ดินCopyright © 2008, 2011 - Chiang Mai Properties Services